0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Daniel Lieskovsky
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۰۰
Robin Pacha
۳
۰
Jaroslav Vanek
Finished
۰۳:۰۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۳:۳۰
Petr Bradach
۳
۰
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Holik
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۲:۳۰
Daniel Tuma
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۳۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۱:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۶:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Tomas Holik
Finished
۰۷:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۳۰
Josef Koutnik
-
-
Adolf Sejstl
inprogress
۱۳:۰۰
Radek Mohelnik
-
-
Ales Drozd
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Adam
-
-
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Marcel Pikous
Finished
۰۰:۰۰
Ales Drozd
-
-
Roman Hudeczek
Finished
۰۰:۳۰
Marcel Pikous
۲
۳
Jiri Dusatko
Finished
۰۰:۳۰
Ladislav Svanda
-
-
Jan Vidourek
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Gireth
۳
۲
Lubos Protiva
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Vrabec
۳
۰
Ondrej Adam
Finished
۰۱:۰۰
Josef Shilgan
۰
۳
Petr Bradach
Finished
۰۱:۰۰
Karel Baros
-
-
Radek Mohelnik
Cancelled
۰۱:۰۰
Jiri Dusatko
-
-
Marcel Pikous
Finished
۰۲:۰۰
Petr Bradach
۲
۳
Pavel Gireth
Finished
۰۲:۰۰
Roman Hudeczek
-
-
Ales Drozd
Finished
۰۲:۰۰
Jan Vidourek
۲
۳
Jakub Vrabec
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Novak
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Holik
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۰۴:۰۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Jaroslav Vanek
Finished
۰۴:۳۰
Pavel Fojt
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Robin Pacha
Finished
۰۵:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Vanek
۳
۰
Tomas Holik
Finished
۰۵:۳۰
Robin Pacha
۰
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۶:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslav Vanek
۳
۱
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۳۰
Daniel Tuma
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۷:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Tomas Holik
Finished
۰۷:۳۰
Milan Smrcek
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۷:۵۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Jaroslav Vanek
Finished
۰۸:۰۰
Jan Varcl Jr.
۰
۳
Matej Perny
Finished
۱۰:۳۰
Vlastimil Pecka
۱
۳
Matej Vogel
Finished
۱۰:۳۰
Radek Fnukal
-
-
Josef Koutnik
Finished
۱۰:۳۰
Michal Raska
-
-
Svatoslav Stempen
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Josef Palecek
Finished
۱۱:۰۰
Stanislav Hudec
-
-
Adolf Sejstl
Finished
۱۱:۰۰
Michal Vavrecka
-
-
Petr Jochym
Finished
۱۱:۰۰
Svatoslav Stempen
-
-
Michal Vavrecka
Finished
۱۱:۳۰
Matej Perny
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Matej Vogel
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۱:۳۰
Josef Koutnik
-
-
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۳۰
Josef Palecek
۳
۲
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۲:۰۰
Adolf Sejstl
-
-
Radek Fnukal
Finished
۱۲:۰۰
Milan Regner
۱
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۱۲:۰۰
Petr Jochym
۱
۳
Michal Raska
Finished
۱۲:۰۰
Radek Fnukal
-
-
Stanislav Hudec
Finished
۱۲:۳۰
Michal Raska
-
-
Michal Vavrecka
Finished
۱۲:۳۰
Vlastimil Pecka
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۲:۳۰
Svatoslav Stempen
-
-
Petr Jochym
inprogress
۱۳:۰۰
Matej Perny
۰
۰
Josef Palecek
inprogress
۱۳:۰۰
Matej Vogel
۰
۰
Milan Regner
inprogress
۱۳:۰۰
  World TT-CUP
Lukas Pour
۳
۱
Radek Libovicky
Finished
۰۱:۲۰
Serhii Berezynskyi
۳
۱
Ilya Semenyuk
Finished
۰۱:۲۵
Serhii Berezynskyi
۳
۱
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۱:۵۵
Anatoly Levshin
۳
۲
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۰:۳۵
Vasily Shepel
۳
۰
Dmytro Ponomarenko
Finished
۱۰:۵۵
Vladislav Kalugin
۰
۳
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۲:۰۵
Nikita Konsa
۳
۰
Heino Kruusement
Finished
۱۲:۱۵
Jose Moreno
۳
۰
Pedro J. Rocamora
Finished
۰۰:۱۰
Lukas Pour
۳
۲
Jakub Jares
Finished
۰۰:۲۰
Sergii Lugovskyi
۳
۲
Ilya Semenyuk
Finished
۰۰:۲۵
Radek Libovicky
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۰:۵۰
Roman Rybachuk
۰
۳
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۰:۵۵
Lukas Pour
۳
۱
Jan Zalesky
Finished
۰۲:۲۰
Roman Rybachuk
۲
۳
Ilya Semenyuk
Finished
۰۲:۲۵
Serhii Berezynskyi
۳
۰
Roman Rybachuk
Finished
۰۲:۵۵
Ilya Semenyuk
۳
۱
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۳:۲۵
Serhii Berezynskyi
۳
۱
Ilya Semenyuk
Finished
۰۳:۵۵
Roman Rybachuk
۳
۰
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۴:۲۵
Roman Rybachuk
۰
۳
Ilya Semenyuk
Finished
۰۴:۵۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۵:۲۵
Roman Rybachuk
۳
۱
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۵:۵۵
Alekseenko Dmitriy
۰
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۹:۲۰
Vasily Shepel
۳
۱
Ilya Yanishevskiy
Finished
۰۹:۲۵
Roman Malynka
۳
۲
Ivanov Ruslan
Finished
۰۹:۵۰
Borys Buryak
۳
۱
Dmytro Ponomarenko
Finished
۰۹:۵۵
Tkachenko Alexander
۳
۰
Vadim Tokar
Finished
۱۰:۰۵
Marko Viidas
۳
۱
Heino Kruusement
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Skachenko
۲
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۰:۲۰
Pavlo Zaderei
۰
۳
Igor Maksymchuk
Finished
۱۰:۲۵
Anton Maslov
۳
۲
Nikolay Bondarenko
Finished
۱۰:۲۵
Enrique Limonta
۰
۳
Jesus Martin
Finished
۱۰:۴۰
Nikita Konsa
۳
۰
Marko Viidas
Finished
۱۰:۴۵
Alekseenko Dmitriy
۱
۳
Ivanov Ruslan
Finished
۱۰:۵۰
Valery Petukhov
۳
۱
Alexander Redkov
Finished
۱۱:۰۰
Vladislav Kalugin
۰
۳
Vadim Tokar
Finished
۱۱:۰۵
Jesus Rodriguez
۰
۳
Enrique Limonta
Finished
۱۱:۱۰
Heiki Magi
۲
۳
Heino Kruusement
Finished
۱۱:۱۵
Denis Nemchenko
۰
۳
Igor Sukovaty
Finished
۱۱:۲۰
Christian Kratochvil
۳
۱
Petr Libovicky
Finished
۱۱:۲۰
Nikolay Bondarenko
۳
۱
Ilya Yanishevskiy
Finished
۱۱:۲۵
Tkachenko Alexander
۳
۱
Anatoly Levshin
Finished
۱۱:۳۵
Sergey Akhlamov
۳
۲
Igor Maksymchuk
Finished
۱۱:۳۵
Francisco Almagro
۰
۳
Jesus Martin
Finished
۱۱:۴۰
Heiki Magi
۱
۳
Marko Viidas
Finished
۱۱:۴۵
Roman Malynka
۲
۳
Sergey Skachenko
Finished
۱۱:۵۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Jiri Celler
Finished
۱۱:۵۰
Borys Buryak
۲
۳
Anton Maslov
Finished
۱۱:۵۵
Pavlo Zaderei
۰
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۲:۱۰
Francisco Almagro
۲
۳
Enrique Limonta
Finished
۱۲:۱۰
Alekseenko Dmitriy
۳
۲
Denis Nemchenko
Finished
۱۲:۲۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۲:۲۰
Vasily Shepel
۳
۰
Nikolay Bondarenko
Finished
۱۲:۲۵
Anatoly Levshin
۳
۰
Vadim Tokar
Finished
۱۲:۳۵
Jesus Rodriguez
۱
۳
Jesus Martin
Finished
۱۲:۴۰
Sergey Akhlamov
۲
۲
Alexander Redkov
inprogress
۱۲:۴۵
Heiki Magi
۰
۳
Nikita Konsa
Finished
۱۲:۴۵
Christian Kratochvil
۲
۰
Jiri Celler
inprogress
۱۲:۵۰
Sergey Skachenko
۱
۲
Ivanov Ruslan
inprogress
۱۲:۵۰
Anton Maslov
۱
۱
Dmytro Ponomarenko
inprogress
۱۲:۵۵
Vladislav Kalugin
-
-
Anatoly Levshin
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
  Germany Challenger Series
Anton Limonov
۲
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۱:۴۰
Michael Engelhardt
۰
۳
Bastien Rembert
Finished
۱۲:۲۰
Damian Zech
۰
۳
Bastien Rembert
Finished
۰۰:۲۰
Dennis Klein
۳
۰
Huzjak Josip
Finished
۱۱:۰۰
Samuel Amann
۰
۱
Florian Bluhm
inprogress
۱۳:۰۰
  Europe TT Elite Series
Slawomir Dosz
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۰۰
Damian Swierczek
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۵
Adrian Wiecek
۳
۲
Robert Floras
Finished
۰۱:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۳۵
Makajew Maciej
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۳:۱۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۴:۰۰
Makajew Maciej
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۰۴:۴۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۵:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۶:۰۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۷:۳۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Makajew Maciej
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۹:۴۵
Adrian Wiecek
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۴۵
Bartosz Kwodawski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۱:۰۰
Tomasz Kotowski
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۳۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۱۱:۴۵
Josef Braun
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۲:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۱۲:۱۰
Bartosz Kwodawski
۱
۲
Felkel Grzegorz
inprogress
۱۲:۳۰
Karol Wisniewski
۲
۲
Damian Swierczek
inprogress
۱۲:۴۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Vitaliy Solovey
۳
۱
Oleg Andreev
Finished
۰۰:۳۰
Marchenko Sergey
۳
۰
Vladimir Boycuk
Finished
۰۱:۰۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۱
Sergey Buluy
Finished
۰۱:۰۰
Vitaliy Solovey
۰
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۱:۳۰
Oleg Andreev
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۲:۰۰
Andrey Burdakov
۱
۳
Alexander Pogonov
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Andreev
۲
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Kireev
۰
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Buluy
۲
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۴:۰۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Alexander Pogonov
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Buluy
۲
۳
Oleg Andreev
Finished
۰۵:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۲
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۰
Alexander Pogonov
Finished
۰۵:۳۰
Alexander Pogonov
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۶:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Sergey Kireev
Finished
۰۶:۳۰
Aleksandr Horoshko
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۷:۰۰
Alexander Pogonov
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۷:۳۰
Sergey Kireev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۸:۰۰
Alexander Pogonov
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۸:۳۰
Ruslan Onischenko
۳
۲
Jan Zaharov
Finished
۰۹:۰۰
Jan Zaharov
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۹:۳۰
Ruslan Onischenko
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۱۰:۰۰
Jan Zaharov
۳
۱
Aleksey Goloveshkin
Finished
۱۰:۳۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Aleksey Goloveshkin
Finished
۱۱:۰۰
Igor Akimov
۳
۱
Jan Zaharov
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Timchenko
۳
۱
Mykchailo Styranets
Finished
۱۱:۳۰
Aleksey Goloveshkin
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۱۲:۰۰
Igor Akimov
۳
۰
Aleksey Goloveshkin
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Timchenko
۲
۳
Vadim Parhomenko
Finished
۱۲:۳۰
Igor Akimov
۱
۰
Ruslan Onischenko
inprogress
۱۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Ivan Soldatov
۲
۳
Denys Lebedev
Finished
۰۰:۴۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۰۰
Aleksey Zirin
۳
۱
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۱۵
Alexander Serebrennikov
۲
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۳۰
Nikolay Zhurba
۳
۱
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۴۵
Vladimir Staroverov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۲:۱۵
Nikita Sukharnikov
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۱۵
Alexey Vlasov
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Aleksey Zirin
۳
۲
Oleg Pronin
Finished
۰۲:۴۵
Alexander Serebrennikov
۳
۱
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۱
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Staroverov
۰
۳
Oleg Pronin
Finished
۰۳:۴۵
Nikita Sukharnikov
۳
۱
Nikolay Zhurba
Finished
۰۳:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Pronin
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۰۴:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۰۴:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۵:۰۰
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۵:۱۵
Roman Astreev
۳
۲
Aleksey Zirin
Finished
۰۵:۴۵
Yurii Merkushin
۱
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۵:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۶:۳۰
Oleg Pronin
۱
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۶:۴۵
Alexander Serebrennikov
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۶:۴۵
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۰۰
Igor Krikunov
۲
۳
Rinat Khairov
Finished
۰۹:۱۵
Konstantin Bystrushkin
۱
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۳۰
Aleksey Lobanov
۳
۱
Andrei Ermolaev
Finished
۰۹:۴۵
Nikolay Pashkov
۳
۰
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۱
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Ermolaev
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۰:۴۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Mikhail Smirnov
Finished
۱۱:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۱
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۱:۱۵
Nikolay Pashkov
۱
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۳۰
Rinat Khairov
۱
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۱:۴۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۰
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۱۱:۴۵
Timofey Razinkov
۰
۰
Vladislav Shelipov
inprogress
۱۳:۰۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۰
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۳:۱۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۴:۳۰
Davit Mirzoyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۷:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۹:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۱:۵۰
Avet Vasilyan
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۲:۳۰
  Hungary TT Trophy Hungary
Terek Norbert
-
-
Sebestyen Kovacs
Finished
۱۰:۳۰
Zsolt Daru
۳
۲
Daniel Hogye
Finished
۱۰:۴۵
Daniel Lung
۱
۳
Erik Huzsvar
Finished
۱۱:۰۰
Imre Bogadi
۱
۳
Imre Bak
Finished
۱۱:۱۵
Michal Korycki
۰
۳
David Molnar
Finished
۱۱:۳۰
Balint Krebs
۳
۰
Levente Krebs
Finished
۱۱:۴۵
Erik Huzsvar
۲
۳
Terek Norbert
Finished
۱۲:۰۰
Imre Bak
۳
۰
Zsolt Daru
Finished
۱۲:۱۵
David Molnar
۲
۱
Sebestyen Kovacs
inprogress
۱۲:۳۰
Levente Krebs
۱
۲
Daniel Hogye
inprogress
۱۲:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید